Psychometrie

 

Dit is een helderziende waarneming door middel van foto’s of voorwerpen. Het medium voelt aan een ring, horloge of een foto en kan van daaruit de situatie van de cliënt voelen.
Na een grondige controle laat het medium informatie toe vanuit het Al. Er wordt dan een advies gegeven aan de cliënt.

Contact met overledenen

Op de wens van de cliënt en de overledene is er contact mogelijk. Als een overledene zelf geen contact kan maken met de cliënt, wordt er toch informatie doorgegeven via een begeleider. Het beste is dat een medium zo min mogelijk weet van de zaak voordat hij/zij begint zodat de informatie zo zuiver mogelijk wordt doorgegeven.

Wanneer ga je naar een psychometrist ?

- Voor als je een dierbare bent verloren.

- Als er vreemde dingen in je huis gebeuren, of als je vreemde dingen ziet.

Ook als je er gewoon iets meer van wilt weten.

- Dromen

- Algemeen advies.


Wat vraag ik voor mijn hulp ?


Wat ik vraag voor mijn hulp ligt aan de tijd die er in gestoken mag worden. Uiteraard doen ik dit in goed overleg met u.