Magie & Rituelen

Wat is Magie ?


Magie of toverij is de vermeende kunst van het manipuleren van de werkelijkheid met behulp van speciale objecten, spreuken en rituelen op basis van verborgen krachten. Mensen die in magie geloven, zijn ervan overtuigd dat het een oplossing biedt voor problemen met bijvoorbeeld vruchtbaarheid, gezondheid, veiligheid en het liefdesleven en dat het meer controle geeft over de natuur en het menselijk leven. Magie kan net als religie en wetenschap het wereldbeeld van een bepaald volk op een bepaald tijdstip mede bepalen.

Magie berust op drie pijlers. De eerste pijler betreft de magiërs, de specialisten met een speciale status. De tweede pijler zijn de magische handelingen, de in de traditie gewortelde rituelen en daarmee verbonden voorschriften en symbolen. Ten slotte zijn er de met de handelingen van de magiër overeenstemmende magische voorstellingen van de werkelijkheid, de ideeën en geloofsovertuigingen dus van de magie. 

Bij magie kunnen verschillende functies worden onderscheiden. De instrumentele functie betreft het beoogde resultaat van de uitgeoefende magie, zoals het bevorderen van de jacht, de bescherming tegen natuurgeweld en het benadelen van bepaalde personen. De expressieve functie betreft de sociale waarde van de rituelen: met hun symbolische en sociale betekenissen drukken zij normen en waarden van een bepaalde samenleving uit en versterken zij de samenhang binnen de groep.

Magie is in de zeventiende eeuw in het Nederlands overgenomen uit het Frans, en gaat via het Latijn terug op het Griekse magikē (zie ook Mantike), de vrouwelijke vorm van magikos (μαγικός). Daarmee werden magische kunsten aangeduid. Beide Griekse woorden zijn afgeleid van het naamwoord magos (μάγος, meervoud mágoi), dat weer is afgeleid van het Oudperzische magu. Dit is de aanduiding voor zoroastrische priesters die astrologische voorspellingen deden en magische kennis hadden.

Doelen en Functies


- Bescherming: tegen ongeluk of kwade bedoelingen van mensen, wezens of goden.

- Herstelling: van gezondheid of een verstoorde, natuurlijke orde enzovoort.

- Bewaring/behoud: van gezondheid, de natuurlijke orde, welvaart enzovoort.
- Aantrekking: van gewenste krachten, dingen of mensen (bijv liefdesmagie, invocaties).
- Vernietiging: van ongewenste krachten, dingen of mensen (bijv vervloekingen).
- Transformatie: van krachten, wezens of mensen (bijvoorbeeld bij initiatieriten).
- Waarneming: van verborgen werkelijkheden (bijvoorbeeld bij waarzeggerij).


 Daarnaast wordt in de antropologie onderscheid gemaakt tussen de instrumentele en de expressieve functies van magie. De instrumentele functie van magie is het beïnvloeden van de natuur en het menselijk gedrag voor specifieke doelen. Er zijn drie belangrijke types: productief, beschermend en destructief. Productieve magie wordt aangewend om een gunstige afloop te verkrijgen, bijvoorbeeld bij de oogst en de jacht. Beschermende magie tracht een individu of een gemeenschap te beschermen tegen ongewenste effecten van natuur, bovennatuurlijke krachten of andere personen. Het gebruik van amuletten om besmettelijke ziekten af te wenden of het reciteren van bezweringen voor de aanvang van een reis zijn er voorbeelden van. De destructieve magie ten slotte heeft als functie om anderen kwaad aan te doen. Afgunst en andere motieven maken haar sociaal verstorend, waardoor het aanwenden van een bestrijding van tovenarij binnen die samenleving noodzakelijk wordt. 

De expressieve functie van de magie is het resultaat van de symbolische en sociale betekenissen die aan de uitoefening ervan worden gehecht, ook al zijn de beoefenaars zich mogelijk niet bewust van deze functie. Magie bezorgt op deze manier de gemeenschap een samenhorigheidsgevoel en groepsidentiteit door de gemeenschappelijke beleving van de rituelen. Tezelfdertijd kan zij de magiër als bijzondere persoon isoleren van de rest van de gemeenschap. Magie functioneert ook als creatieve uitlaatklep of soort entertainment en is daardoor onlosmakelijk verbonden met het gehele systeem van denken, geloof en gebruiken in een gegeven samenleving.


Wat kan ik u o.a. leren ?- Het opzetten van een ritueel.

- Diverse vormen van magie.

- Rituele voorwerpen maken en deze opladen.

- Bescherming: tegen ongeluk of kwade bedoelingen van mensen, wezens of goden.

- Herstelling: van gezondheid of een verstoorde, natuurlijke orde enzovoort.
- Bewaring/behoud: van gezondheid, de natuurlijke orde, welvaart enzovoort.
- Aantrekking: van gewenste krachten, dingen of mensen (bijv liefdesmagie, invocaties).
- Vernietiging: van ongewenste krachten, dingen of mensen (bijv vervloekingen).
- Transformatie: van krachten, wezens of mensen (bijvoorbeeld bij initiatieriten).
- Waarneming: van verborgen werkelijkheden (bijvoorbeeld bij waarzeggerij).

- Alles word op maat gedaan en sluit uw u aan als persoon


Wat vraag ik hier voor ?


Wat ik vraag voor mijn hulp ligt aan de tijd die er in gestoken mag worden. Uiteraard doen ik dit in goed overleg met u.